Spoločenský dom Veča

Spoločenský dom Veča je aktuálne v procese rekonštrukcie. V rámci zníženia energetickej náročnosti sa vymieňajú okná, dvere, rekonštruuje sa strecha, elektroinštalácia, vykurovacia sústava, zatepľuje fasáda, vymieňa vnútorné osvetlenie...Ukončenie prác je plánované cca na leto 2019, po tomto termíne bude vynovený Spoločenský dom Veča opäť k dispozícii občanom:

Spoločenský dom Veča vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry a spoločenského života. Organizuje kultúrne a spoločenské podujatia (v spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami a školami – Okresné kolo „ Slávik“ a rôzne akadémie), koncerty, výstavy, besedy, divadelné predstavenia a podporuje rozvoj záujmovej činnosti. Ponúka prenájom priestorov vhodných na organizovanie súkromných a firemných osláv, firemných  posedení, prednášok, seminárov, výučbu kurzov a stretnutia spoločenstiev.

Organizované výstavy v Galérii Spoločenského domu

Výstava prác zo súťaže Večianska paleta a iné...

Fašiangový karneval - popoludnie plné hudby, bubliniek, darčekov, sladkostí a súťaží sme pripravili vo fašiangovom období  pre veľkých aj malých, ktorí majú radi rozprávky a fantastické bytosti.

Klub diabetikovpracuje s cieľom informovať členov i širokú verejnosť o ochorení diabetes mellitus – o cukrovke. Klubovými stretnutiami si pacienti s ochorením pod dohľadom odborného lektora v oblasti diabetológie, ktorým je nutričný terapeut Mgr. Klaudia Šugrová, vzájomne pomáhajú, vymieňajú si poznatky, či skúsenosti pri prekonávaní problémov. Každé stretnutie je dopĺňané o nové informácie, tiež konverzačné mapy, ktorými sa dosahuje želaný zámer interaktívnej formy skupinovej edukácie. Stretnutia v tomto roku boli obohatené aj o odborné prednášky špecialistov zaoberajúcich sa aj komplikáciami ktoré zahŕňa táto diagnóza.

Tvorivé dielnekreatívne popoludnie pre dospelých s postupmi a návodmi techník, s cieľom vytvoriť jedinečný, ručne zhotovený výrobok. Popoludnie je určené pre ženy, ktoré si chcú tvorivo oddýchnuť, naučiť sa pracovať s farbami, tvarmi a rôznymi materiálmi.

Hrnček, var! –  podujatie je zamerané na získanie jednoduchých základov varenia a prípravy jednoduchých – deťom dostupných jedál. Deti sú vedené k samostatnosti, kladnému vzťahu k práci a radosti z nej, získavajú tu určité návyky a zručnosti. Motiváciou je chutný výsledok z vykonanej práce a následná konzumácia, ktorej sa deti veľmi tešia.

Hračkovňa – zábavné popoludnie pre deti  kde sa  zabávajú, uspokojujú si svoje záujmy. Aktivity sú zmysluplné, prepojené so skutočným životom. Zároveň sa prostredníctvom týchto aktivít zámerne rozvíja u detí tvorivosť, sociálne a osobné kompetencie.

Prázdninové hry podujatie sa koná v čase jarných a  letných prázdnin, pre deti staršieho predškolského a mladšieho školského veku. Činnosť prebieha v klubovni, veľkej sále, v parku pred SD Veča či v okolitej prírode. Celý týždeň sa nesie v podobe hier, pohybových a tvorivých aktivít, ktoré v duchu psychohygieny striedame.

Večianska paleta – okresná výtvarná súťaž. Téma každého ročníka je iná. Poslaním a cieľom podujatia bolo vytváranie nových tradícií, priestoru na vyjadrenie svojho názoru na určenú tému, prostredníctvom prác vplývať na životné prostredie, na širokú verejnosť a tým pestovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

Stavanie májatradičný príjemný pred prvomájový podvečer strávia Večania pri malom občerstvení, tanci, speve a hovorenom slove.

Večianske slávnostihudobný festival konajúci sa v mestskej časti Veča na parkovisku pred hypermarketom TESCO, kde vystúpili rôzne kapely z regiónu alebo profesionálne skupiny a iný. Program je prispôsobený širokej vekovej kategórii.

Hurá prázdninyv deň rozdávania vysvedčení v popoludňajších hodinách sa pred SD Veča koná pre  deti zábavné popoludnie spojené s oslavou konca školského roka.

JOGA - Aj tento druh športovo - pohybového popoludnia ponúkame pravidelne pre všetky vekové kategórie v spolupráci s TK Jumping.

Mikuláš – podujatie pripravené v spolupráci s o.z. Večania, bolo určené pre všetky deti z mestskej časti Veča

Večianske vianočné trhy – v čase adventu sa pred SD Veča a v Pribinovom parku konajú vianočné trhy. Pravú vianočnú náladu pre zúčastnených navodí množstvo kultúrnych vystúpení – od najmenších (MŠ a ZŠ Hollého a MŠ a ZŠ Bernolákova) až po známych profesionálov.

 TAI - CHI - Prospieva cvičenie Tai chi nášmu zdraviu? Trpíte bolesťami chrbta? Spoznajte Tai chi a zbavte sa svojich zdravotných problémov! Pri správnom cvičení foriem Tai chi podľa pokynov inštruktora sa zbavíte svojich zdravotných ťažkostí. Počas lekcií Tai chi sa naučíte správnemu držaniu tela, pozícii, chôdzu a časom vás inštruktor naučí uvoľniť zablokované svaly. Cvičením Tai chi nazaťažujete vaše kĺby, ale naopak si precvičujete a preahujete svaly.

 

Salsation - 

SALSATION

Salsation® je revolučný fitness program, ktorý prevádza funkčný tréning do inovatívnych tanečných pohybov. Každá hodina je nenáročná na zvládnutie krokov, zábavná a súčasne funkčná. Choreografie sú zostrojené špeciálnym spôsobom, ktorý umožňuje skryť tréning tak, aby mali cvičiaci pocit, že iba tancujú. Cvičenie je zábavné, plné vyjadrovania pocitov z hudby a tanca. Je určené pre všetkých bez rozdielu veku, ale taktiež cesta ako zlepšiť mobilitu.

 

Legyen tájékozott a legújabb hírek

Jelentkezz be hírlevelünkre és mi minden ujdonságot elküldünk az email címedre