Zlatá priadka Šaľa 2022

Zlatá priadka Šaľa 2022

Galéria

25.5. - 28.5.2022 v Dome kultúry Šaľa - divadelná sála

Na 49. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2022 bude súťažiť 15 detských divadelných súborov s najúspešnejšími inscenáciami z celého Slovenska. Účinkujúci a diváci sa po dvojročnej pauze stretnú v zrekonštruovanom Dome kultúry v Šali.

Program:

STREDA 25. mája 2022

10:00 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SÚŤAŽE A PREHLIADKY

10:10 - NEBO V KLIETKE, DS Šťuch, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

12:00 - MALÁ KRAJINA, DDS Drim, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

14:30 - V NAŠOM MESTE, DDS Cez dierkovú kľučku, ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok

16:00 - #ANTIKA (Príbeh inšpirovaný predstavením O Persefone), Divadielko na Dlani, ZUŠ Voderady

ŠTVRTOK 26. mája 2022

9:00 - CIRKUS COVID, Divadlo na kolene, ZUŠ Cífer

10:30 - VIEM, ŽE SA VRÁTI, Trma-vrma, Spojená škola Letná - ZUŠ, Poprad

12:00 - SME ĽUDIA, Pierroťáci, SZUŠ Pierrot, Námestovo

13:30 - PO ŠKOLE, ZUŠ Nádvorná 10, Zvolen

PIATOK 27. mája 2022

9:00 - DIEVČA Z MORSKÉHO DNA, DDS Prvosienka, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné

10:15 - (NE)CHCEME REZANCE, TOTE TAM, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

11:15 - O ČLOVEKU, KTORÉMU V BRUCHU MUZIKANTI VYHRÁVALI, DDS Regetka, ZŠ Ruskov

14:00 - OSKAR, DDS Bodka, ZUŠ Veľký Krtíš

SOBOTA 28. mája 2022

09:00 - VEĽKÁ ČÓRKA, DDŠ Ochotníček, Púchovská kultúra s.r.o., Púchov

10:30 - A TAKÝ KRÁSNY DEŇ TO MOHOL BYŤ!, DDS Bebčina, ZUŠ Štefana Baláža, Nová Dubnica

11:45 - JANKO 1/2 JENKO, studio 12+20, ZUŠ Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

16:30 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV ZLATEJ PRIADKY ŠAĽA 2022

Zmena programu vyhradená!

Zlatá priadka predstavuje v činnosti Národného osvetového centra jednu z najvýznamnejších aktivít pre deti a mládež. Výberom cez regionálne a krajské kolá súťaže detskej dramatickej tvorivosti prešlo množstvo divadelných súborov, v ktorých účinkovalo takmer 1 000 detí. Na ôsmich krajských prehliadkach sa stretli súbory na špičkovej úrovni spolu s tými, ktoré iba začínajú.

Niektoré súbory sa prezentovali autorskými inscenáciami, objavili sa aj tradičné rozprávky i adaptácie literárnych či filmových predlôh.

Pedagógovia a režiséri sa detskej dramatickej tvorivosti venujú v základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času, osvetových strediskách, domoch kultúry i občianskych združeniach. Pre nich sú určené každodenné rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou aj pripravovaný workshop. Na deti z účinkujúcich divadelných súborov čaká bohatý divadelný program, ktorého súčasťou budú aj tvorivé dielne.

Pri otvorení a závere podujatia deti naživo zahrajú festivalovú zvučku, budú spolumoderovať celý priebeh súťaže a prehliadky a každý deň popoludní sa budú stretávať deti z Fóra Zlatej priadky, ktoré tvoria detskú porotu a navrhujú Cenu detskej poroty. Festivalový denník Zlatej priadky Listy detskej Tálie uverejňuje každý deň postrehy a hodnotenia nielen odbornej poroty, ale aj hodnotenia detí z Fóra Zlatej priadky a návštevníkov súťaže a prehliadky.

Vyhlasovateľom celoštátnej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali.

Ďalšie informácie o Zlatej priadke nájdete na https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/ a http://www.msks.sala.sk/.

Nem voltak ütemezett előadások erre az eseményre.