Zlatá priadka Šaľa 2024

Zlatá priadka Šaľa 2024

Galéria

5.6.-8.6.2024 v Dome kultúry Šaľa

Na 51. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka bude v Šali súťažiť 16 detských divadelných súborov z celého Slovenska.

Tento rok sa uskutoční v dňoch 5.-8. júna 2024 v Dome kultúry Šaľa.

Zlatá priadka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí. Zlatá priadka sa ako celoštátna súťaž uskutočňuje od roku 1971 najprv pod názvom Detská divadelná Trnava (1971 – 1974), potom Detská divadelná Šaľa (1975 – 1995) a od roku 1996 Zlatá priadka Šaľa.

V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl či kultúrno-výchovných zariadení. Súťaž pomáha rozvíjať ich umelecké i technické zručnosti a vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na integráciu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali pri meste Šaľa.

Dĺžka podujatia: 360 minút

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.