Kultúrne stredisko Večierka

Kultúrne stredisko Večierka zameriava svoju činnosť na prácu s deťmi, mládežou a dospelými, menšieho rozsahu. Nakoľko v meste Šaľa  na rozdiel od väčšiny okresných miest nie je zriadené regionálne osvetové stredisko, KS Večierka svojou činnosť vo veľkej miere zastrešuje práve podujatia spoločenského a osvetového charakteru a aktívne spolupracuje s KOS v Nitre.

Organizujú sa tu rôzne súťaže, tvorivé dielne, besedy, prednášky, výstavy - a to pre všetky vekové kategórie. Počas školského roka je veľmi dobrá spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ. V rámci letných prázdnin sú pre deti pripravené spoločensko – zábavné podujatia a zároveň podľa záujmu rôzne záujmovo  - umelecké činnosti.

Pod KS patria aj kluby pre dospelých. Ich poslaním je zmysluplná činnosť, ktorá podporuje proces tvorby jednotlivcov i skupín.

 

Klub výtvarníkov TERRA WAG:

Vznikol v roku 2008. Jeho členovia sa nielen stretávajú, ale svoju tvorbu prezentujú aj na výstavách a súťažiach. Cieľom tohto neformálneho združenia je odovzdať svoje poznatky, skúsenosti širokej verejnosti, svojimi výtvormi prezentovať naše mesto a jeho okolie.

 

Klub fotografov TERRA WAG:

Je združenie ľudí, ktorých jednou z lások je fotografovanie. Vznikol v roku 2011. Cieľom klubu je dať do kopy čo najviac fotografov a spoločnými zážitkami z fotografovania sa zlepšovať, zúčastňovať sa mnohých súťaží a výstav.

 

Klub keramikárov:

Vznikol v roku 2018. Jeho cieľom je spoznávanie tradičnej ľudovej tvorby, zmysluplné využitie voľného času a rozvíjanie estetického cítenia, tvorivosti a fantázie. Súčasťou dielne je aj ateliér pre výtvarníkov.

 

Klub patchworku:

Vznikol v roku 2011 pod vedením Ing. Marianny Horňákovej. Patchwork je stará textilná technika, kde z kúskov látok vznikajú rôzne výrobky ako deky, vankúše, tašky a pod. Patchwork je dnešnej dobe populárna technika, ktorej sa venuje čoraz viac ľudí.

 

Klub paličkovej čipky:

Pracuje od roku 2010 pod vedením Heleny Devátovej. Je to stará technika, ktorá vyžaduje veľa trpezlivosti a v dnešnej dobe sa k nej ľudia vracajú. Členovia klubu sa zúčastňujú na rôznych výstavách.

 

Deň astronómie:

Uskutočňuje sa v spolupráci s KOS Nitra a s astronómami z Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre. Astronómovia pripravujú prednášky, filmy, astro - hlavolamy , omaľovánky a hlavne ďalekohľady rôznych kategórií a veľkostí na pozorovanie večernej oblohy.

 

Prednášky pre dospelých

Priebežne organizujeme aj prednášky pre dospelých rozličného charateru, naposledy to bola téma "Zdravý životný štýl s ajurvédou"

 

Tvorivé dielne pre dospelých:

Tvorivé dielne pre dospelých zameriavame na rôzne atraktívne výtvarné techniky kreatívnych výrobkov, moderné techniky aj tradičné remeslá. S finančnou podporou MKSR sa nám podarilo uskutočniť cyklus "Workshop kreativity". Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom teoretické a praktické výtvarné zručnosti nezlyhávajúcimi metódami a novými formami výtvarnej činnosti.  Lektormi sú vždy školení výtvarníci. Ukázujeme si takto napríklad techniku "pawerpol", farbenie  textílií prírodnými farbami, ale napríklad aj techniku abstraktnej maľby.

 

Súťaž v hádzaní šípok:

Súťaž je určená pre sluchovo- postihnutých, ktorí sa raz mesačne schádzajú v KS Večierka a poriadajú svoje podujatia.

 

Súťaže pre deti:

Okrem výtvarných súťaži sa veľkému záujmu zo strany ZŠ a SŠ  teší každoročná vedomostná súťaž v oblasti astronómie a astronautiky „Čo vieš o hviezdach?“ Súťaž prebieha v troch kolách jednotlivcov. Víťazi postupujú do krajského a prípadne do celoslovenského kola.

Rôzne iné súťaže sú organizované v rámci prázdninových hier pre deti.

 

Tvorivé dielne pre MŠ a ZŠ:

Sa realizujú podľa plánu alebo dopytu jednotlivých škôl v rámci vyučovania. Pomáhajú rozvíjať predstavivosť, kreativitu a zručnosť mimo školy. Sú zamerané na rôzne výtvarné a iné techniky ako i na tradičné remeslá.

 

Výstavná činnosť:

V KS Večierka je už tradíciou organizovanie výstav nielen členov klubu výtvarníkov, fotografov, patchworku, žiakov ZŠ a detí MŠ ale i rôznych pozvaných amatérskych umelcov z iných miest. Naši amatérski umelci tak môžu predstaviť svoje diela nielen v meste Šaľa, ale aj v iných rôznych mestách Slovenska.

Ďalšou obľúbenou súťažou je okresné kolo výtvarnej súťaže „ Vesmír očami detí“ súťaží sa v 5tich kategóriách víťazné práce postupujú do celoslovenského kola do Hvezdárne Hurbanovo.

 

Kultúrne stredisko Večierka poskytuje priestory aj na prenájmy.

V priebehu septembra a októbra 2019 sa v priestoroch KS Večierka uskutočnila rekonštrukcia a renovácia.

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.