Dom kultúry Šaľa

Dom kultúry v Šali bol slávnostne otvorený 7. septembra 1973. Takmer dvadsať rokov patril pod podnik Duslo Šaľa. Na začiatku 90, - tych rokov bol na krátku dobu v ekonomickom prenájme. Avšak táto forma prevádzkovania sa ukázala ako neefektívna a tak sa zriaďovateľom Domu kultúry stalo mesto, ktoré je ním dodnes. Od tej doby prešlo toto zariadenie rôznymi formami existencie, až sa nakoniec Dom kultúry z právnej subjektivity pretransformoval na rozpočtovú organizáciu Mesta Šaľa. V súčasnosti patrí pod Mestské kultúrne stredisko spolu so Spoločenským Domom vo Veči a Kultúrnym strediskom vo Večierke.
 
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Šaľa je hlavným kultúrnym zariadením samosprávneho mesta Šaľa. Tvoria ho Spoločenský dom vo Veči, Kultúrne stredisko Večierka v Šali a Dom kultúry v Šali. MsKS je začlenené do organizačnej štruktúry Mestského úradu (MsÚ) v Šali. Predmetom činnosti MsKS je tvorba kultúrneho života v meste Šaľa, zvyšovanie kultúrneho povedomia občanov, tvorba programov vo vlastnej réžii, záujmovo - umelecká činnosť, spolupráca s krajskými a národnými kultúrnymi inštitúciami, spolupráca s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú kultúrnym aktivitám, organizovanie filmových a iných predstavení, výstavných podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a vzdelávacích aktivít počas celého roka. MsKS má v DK Šaľa k dispozícii pre potreby realizácie podujatí niekoľko viacúčelových sál (divadelnú sálu, bábkovú sálu, estrádnu sálu), výstavných priestorov, priestorov pre konanie kurzov apod. Rovnako má k dispozícii viacúčelovú sálu a viacúčelový priestor v SD Veča, viacúčelové priestory v KS Večierka a priestory amfiteátra v Šali. Prenájom priestorov vo všetkých strediskách pre tretie osoby spadá do kompetencie správcu budovy.
 
K dispozícii sme vám počas pracovného týždňa na tel. čísle 031/ 770 40 51, kde vám radi zodpovieme na akékoľvek otázky o pripravovaných podujatiach a to v pracovnom týždni od 8:00 do 16:00. Pokiaľ vás zaujíma stav vstupeniek na podujatia, informácie môžete získať na tel. čísle 031/771 40 59 a to vždy v pondelok od 9:00 do 12:00, stredu až piatok od 9:00 do 12:00 a 19:00 do 20:00 a v sobotu a nedeľu od 19.00 do 20:00. Uvedené časy sú zároveň otváracími hodinami pokladne, kedy si môžete zakúpiť lístky na jednotlivé podujatia.

 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.