Gorazdova zvesť Šaľa

Gorazdova zvesť Šaľa

Galéria

2.ročník oslavy sv. Gorazda

Gorazdova zvesť - Šaľa

2.september 2023

2.ročník oslavy svätého Gorazda pochádzajúceho z nášho regiónu

Program:

9:30 – SVÄTÁ OMŠA na počesť sv. Gorazda / kostol sv. Margity Antiochijskej Šaľa

13:00 – CYKLOTÚRA po stopách sv. Gorazda ŠAĽA - MOČENOK - GORAZDOVO - ŠAĽA / štart a cieľ v Renesančnom kaštieli Šaľa

16:00 – STRETNUTIE S VEĽKOU MORAVOU / pešia zóna Šaľa, inscenovaný workshop s kniežaťom Slavoborom - Staré divadlo Karola Spišáka Nitra

17:15 – ZO ZEME SV. GORAZDA / pešia zóna Šaľa, hudobno-slovné umelecké pásmo inšpirované dejinami Slovianskeho stredoveku i novoveku, Musicantica Slovaca a jej hostia

20:00 - BEH NOČNOU ŠAĽOU / štart pešia zóna

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.