Na prenájom

MÁTE ZÁUJEM O NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ?

 

Nebytové priestory v objekte Domu kultúry na Ul. SNP, súp. č. 955,  orient. č. 16, na parc. č. 2752/2 zapísané v registri C katastra nehnuteľností  na LV č. 1, katastrálne územie Šaľa:

  

Reklamné plochy stien v nebytových priestoroch nachádzajúce sa v Dome kultúry:

foyer kinosály, max. plocha 1 m2, ročný nájom: min. 500 Eur/m2,minimálna doba trvania nájmu: 1 rok

 

Reklamné plochy stien v nebytových priestoroch nachádzajúce sa v Dome kultúry:

kinosála, max. plocha 2 m2, ročný nájom: min. 500 Eur/m2, minimálna    doba trvania nájmu: 1 rok

 

Kontakt:
J.Rácz - 031/7714054, 0911608398
Kultúrne podujatia - 031/7704051

Prenájom priestorov DK

 

Estrádna sála - viacúčelový priestor s variabilným usporiadaním sedenia:
stolový systém - plesy, tanečné zábavy, svadby (max 240 miest)
stoličkový systém  estrádne programy, školenia, prednášky, semináre, konferencie (450 miest)
voľný priestor bez sedenia - koncerty, tréningové priestory na tanec, veľké výstavy (500 miest)
cena: 30 € / 1 hod
Foyer Estrádnej sály, Divadelnej sály, Bábkovej sály

cena: 10 € /1 hod

Divadelná sála - vhodná na konferencie s premietaním, firemné kultúrne programy 
(kapacita: 240 pevne zabudovaných miest)
cena: 25 € / 1 hod


Bábková sála - besedy, prednášky, semináre, zasadnutia spoločenstiev, schôdze, firemné prezentácie (kapacita 120 pevne zabudovaných miest)
cena:10 € /1 hod


Zasadačky a učebňa - vhodné pre prezentácie, prednášky, výučbu, kurzy, semináre. (Č.209 -kapacita 25 osôb, Č.212 -kapacita 20 ľudí, Č.223 -kapacita 20-25 osôb)
cena: 7 € / 1 hod
Šatňa - cena: 7 € / 1 hod

 

Kontakt:
J.Rácz - 031/7714054, 0911608398
Kultúrne podujatia - 0911 712 143

Prenájom priestorov KS

 

Veľká klubovňa - možnosť variabilného usporiadania sedenia, stolový a stoličkový systém, vhodné pre prezentácie, prednášky, semináre, výučbu, kurzy, stretnutia spoločenstiev, malé výstavy  (kapacita 70 ľudí)
cena: 10 € / 1 hod

Kontakt:
J.Rácz - 031/7714054, 0911608398
Kultúrne podujatia - 031/7704051

Prenájom priestorov SD

 

Veľká spoločenská sála - viacúčelový priestor s variabilným usporiadaním sedenia:
stolový systém - plesy, tanečné zábavy, svadby (120 miest)
stoličkový systém  estrádne programy, školenia, prednášky (150 - 180 miest)
voľný priestor bez sedenia  koncerty, tréningové priestory na tanec, výstavy (300 miest)
cena: 15 € / 1 hod


Klubovne
- vhodné pre prezentácie, prednášky, semináre, výučbu, kurzy, stretnutia spoločenstiev (kapacita 30,30 ľudí)
cena: 7 € / 1 hod

 

Kontakt:
J.Rácz - 031/7714054, 0911608398
Kultúrne podujatia - 031/7704051

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.